header-bestuur-1920x350

versie: 19 februari 2024


Van het bestuur ...     

Deze pagina maakt deel uit van het besloten gedeelte van de website. Je vindt er informatie van het bestuur die alleen beschikbaar is voor onze leden. Gasten zien deze informatie niet.

Daarnaast heeft ieder lid ook toegang tot My-Captain waar je jouw persoonlijke informatie en gegevens kunt inzien en bewerken en waar je je ook kunt aanmelden voor de activiteiten uit de jaarkalender.

Het foto, video, en Kaaipraat-archief is opgenomen in de "Beeldbank". Dit is een apart onderdeel van de website waarvoor aparte inlog-gegevens nodig zijn.

Bestuursoverleg

Voor het seizoen 2024 zijn maandelijks bestuursvergaderingen gepland. Heeft u een vragen, opmerkingen of wil je tijdens een overleg met bestuur ergens over van gedachten wisselen? neem dan even contact op met het secretariaat.

We vergaderen op: donderdag 8 februari, maandag 4 maart 2024, donderdag 11 april 2024, donderdag 23 mei 2024, donderdag 27 juni 2024, donderdag 25 juli 2024, donderdag 22 augustus 2024, donderdag 26 september 2024, donderdag 24 oktober 2024, donderdag 28 november 2024

Obligaties

In het verleden heeft de vereniging verschillende malen obligaties uitgegeven. De reglementen en verdere informatie hierover  vind je hier: 

Reglementen 1e uitgave - 2e uitgave - 3e uitgave.

De nummers 192-193-194 en 195 zijn in de periode voor de eerste loting verkocht.

 • Tijdens de ALV van 13-11-2019 is 20% van nr 1 t/m nr 268 uitgeloot. Het betreft 52 obligatienummers.
 • Tijdens de ALV van 28-10-2020 is 20% van nr 1 t/m nr 268 uitgeloot. Het betreft 52 obligatienummers.
 • Op 9  dec 2021 is, in het bijzijn van de kascommissie wederom 20% van nr 1 t/m 264 uitgeloot. Het betreft 53 obligatienummers. (groene nummers)
 • Tijdens de ALV in het najaar van 2022 is weer 20% van nr 1 t/m 264 uitgeloot. Het betreft 53 obligatienummers.
 • In het najaar van 2023 zijn de laatste 20% van nr 1 t/m 264 betaalbaar gesteld. Het betreft 54 obligatienummers.

Taak- en functieomschrijvingen

Behalve de functie als bestuurslid zijn er een aantal leden in de vereniging die een coördinerende of specifieke uitvoerende taak hebben in onze vereniging. Wat hun taken en verantwoordelijkheden in houden hebben we omschreven in zgn. taak- en functieomschrijvingen. Handig om meer over te weten toch?

   

  • voorzitter
  • secretaris
  • penningmeester
  • technisch commissaris
  • havencommissaris 

   

  • evenementen coördinator
  • clubhuis coördinator

   

  • havenmeester
  • technisch commissielid
  • assistent havenmeester

   

  • redactielid clubblad
  • website beheerder
  • website contentbeheerder

   

  Geïnteresseerd? Wil je meedraaien in een commissie of heb je vragen dan kun je voor informatie terecht bij de secrtaris van de vereniging. Bij hem kun je je ook aanmelden als kandidaat bij een vacature voor een taak of functie.

   

  .

  nieuwe-website-800x533 2