header-aanmelden-1920x350

versie: 21 maart 2024


Ik wil lid worden...

Bij een ligplaats in onze haven hoort ook een lidmaatschap van de vereniging. Lid zijn betekent meer dan het huren van een ligplaats. Naast deelname aan verenigingsactiviteiten wordt van de leden van onze vereniging verwacht dat zij zich één à twee maal per seizoen inzetten bij de zelfwerkzaamheid die we van hen verwachten.

Dit betekent dat je gedurende een ochtend of avond, samen met een aantal andere leden, helpt met noodzakelijk onderhoud op het terrein of in het clubhuis. Samen “de handen uit de mouwen” is daarbij het motto.

Gedurende het seizoen worden er verschillende activiteiten georganiseerd waaraan deelname uiteraard vrijwillig is. Hiermee willen we de sociale cohesie binnen de vereniging zoveel mogelijk stimuleren.

Zo zorgen we er met elkaar voor dat lid zijn van wsv de Hitsert heel gezellig is. Voor meer informatie hierovere, kunt u het beste even contact op nemen met de secretaris van de vereniging.

.

 

ligplaats

Ik zoek een ligplaats...

Onze haven telt 91 ligplaatsen. Op dit moment is er een wachtlijst. De havencommissaris kan je informeren over de actuele beschikbaarheid, afmetingen en diepte van de beschikbare boxen. Als er niet direct een passende box voor je schip beschikbaar is, kun je op een wachtlijst geplaatst worden. Voor alle ligplaatsen is een elektriciteitsaansluiting en een drinkwater-tappunt beschikbaar. 

Wil je je direct aanmelden voor een lidmaatschap, dan kan dat via de knop op deze pagina

Meer over zelfwerkzaamheid ...

We vinden het belangrijk dat alle leden zich inzetten voor de instandhouding van de haven, het terrein en d accomodatie. Onderhoud is kost best inspanning en moet periodiek plaats vinden. Hiervoor zorgt de technisch commissaris. Jaarlijks worden er voor alle leden zelfwerkzaamheidsbeurten ingeroosterd. De beurten worden begeleid door leden van de technische commissie en staan gepland van maart t/m/ november.

We proberen, bij het opstellen van het rooster, altijd om  feestdagen en dagen met clubactiviteiten te ontzien. Je begrijpt wel, dat het onmogelijk is, om vooraf met ieders wensen en beschikbaarheid rekening te houden daarom bestaat er de mogelijkheid dat leden hun beurt ruilen. 

Er wordt geklust op zaterdagmorgen (8.30u-13.00u). De koffie staat klaar vanaf 8.15u.

Een belangrijke spelregel:

Het dringende verzoek aan de leden is om bij verwachte verhindering ZELF TIJDIG te ruilen met een ander lid. Leden kunnen dit zelf regelen in de My-Captain omgeving, het besloten deel van deze website.

achtergrond

Met ingang van dit seizoen is het mogelijk om via de pagina's in "My Captain" je beurt te ruilen met een ander lid, als je verhinderd zijn op de dag dat je bent ingeroosterd voor je zelfwerkzaamheidsbeurt. Vragen over de beurten en het rooster kun je het beste per mail stellen aan de technisch commissaris.

Zodra het werkrooster is opgesteld ontvangen alle leden hierover bericht per e-mail. Daarnaast zal het terug te vinden zijn in het eerstvolgende clubblad. De technische commissie wenst iedereen een mooi vaarseizoen en hoopt dat onze haven er ook dit jaar weer pico bello uit blijft zien.

Zodra het rooster voor 2024 bekend is worden alle leden hierover geïnformeerd.