Beste leden,
De gemeente Hoekse waard heeft ”Polderman| bureau voor restauratie en monumentenadvies” betrokken om het proces van herstellen van de kademuur en sluis te begeleiden. Het doel is om het bouwwerk weer zodanig te herstellen of waar nodig te vervangen dat de muur voor een langere periode hersteld is. Daarbij zal ook het waterschap betrokken zijn aangezien zij eigenaar van de duiker met zijn toebehoren is.

Na een inventarisatie van de schades aan de kademuur is ”Polderman| bureau voor restauratie en monumentenadvies” aangekomen bij de uitwerking van de plannen. In het eerdere restauratierapport is opgemerkt dat er nog geen informatie is over de technische staat van de trekankers. Deze ankers zijn gekoppeld aan de trekstangen die in het grondpakket van de dijk zijn gekoppeld aan een contragewicht. Aangezien dit een essentieel onderdeel is van het verbeteren van de kademuur zal dit werk nog moeten worden uitgevoerd.

De werkzaamheden voor het onderzoek betreft graafwerkzaamheden op het klinkergedeelte van de kade voor de masten (zie bijlage voor locatie) en zullen op vrijdag 30 juni plaatsvinden. Gedurende deze dag is het niet mogelijk van deze doorgang en route gebruik te maken!

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn, dan hoor ik het graag (havencomm@wsvdehitsert.nl).

Met vriendelijke groet,
Roelof Kok