Het verkeer over de Haringvlietbrug wordt tijdens de jaren durende werkzaamheden toch niet in iedere richting over één rijstrook, maar over twee versmalde rijstroken geleid. Het begin van de verkeersbeperkingen is daarom uitgesteld van 9 naar 23 augustus. Over een nieuwe regeling voor de opening van de brug is op dit moment nog niets bekend. Nu de bezwaren  over de stremming voor het wegverkeer voor een groot deel zijn weggenomen, is het nu wachten op meer duidelijkheid voor de scheepvaart.