Weekendafsluiting en maatregelen vanaf 23 augustus Haringvlietbrug

Vanaf maandag 23 augustus 2021 gelden er verkeersmaatregelen op de Haringvlietbrug (snelweg A29). Voor de veiligheid van de brug zijn snel maatregelen nodig om de trillingen die het (zware) verkeer veroorzaakt te verminderen. Uit de inspecties aan de brug is gebleken dat de bouten van de klemmen waarmee het rijdek aan de klep is bevestigd lostrillen door het verkeer dat over de brug rijdt. Zonder aanvullende maatregelen wordt de kans steeds groter dat er een klem of plaat loskomt van de brug. Dit levert een potentieel gevaar op, niet alleen voor de scheepvaart maar ook voor het wegverkeer.

De maatregelen die Rijkswaterstaat neemt zijn:
 De maximumsnelheid wordt verlaagd naar 50 km/u
 In beide richtingen worden de rijstroken versmald
 De parallelbaan wordt afgesloten voor auto’s
 De brug wordt 1 keer per week geopend voor de hoge scheepvaart

Alle maatregelen zorgen voor minder trillingen, zodat de brug minder wordt belast en deze veilig blijft voor het verkeer op én onder de brug. De maatregelen blijven van kracht tot aan de vervanging van de klep van de brug in 2023.

Weekendafsluiting 20-22 augustus
Vanaf vrijdag 20 augustus 21.00 uur tot maandagochtend 23 augustus 05.00 uur zijn er werkzaamheden aan de Haringvlietbrug (A29). Ter voorbereiding op de invoering van de snelheidsverlaging naar 50 km/u plaatst Rijkswaterstaat diverse verkeersmaatregelen op de weg, zoals bebording en barriers. Om dit veilig te kunnen doen is de brug tijdens deze werkzaamheden afgesloten.

De exacte afsluitingen:

 Richting Rotterdam:
o Afsluiting A29 van vrijdag 20 augustus 21.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur tussen het Hellegatsplein tot en met afrit/toerit Numansdorp.
o Op het knooppunt Hellegatsplein is de verbindingsweg vanaf de N59 vanuit Zeeland richting Rotterdam dicht tijdens de twee afsluitingen richting Rotterdam.

 Richting Breda:
o Afsluiting A29 vanaf vrijdag 20 augustus 21.00 uur tot zaterdag 21 augustus 08.00 uur tussen het Hellegatsplein tot en met afrit/toerit Numansdorp.
o Afsluiting A29 vanaf zaterdag 21 augustus 20.00 uur tot maandag 23 augustus 05.00 uur tussen Hellegatsplein tot en met afrit/toerit Numansdorp.
o Op het knooppunt Hellegatsplein is de verbindingsweg vanaf de N59 vanuit Zeeland richting Rotterdam dicht tijdens de twee afsluitingen richting Rotterdam.

Omleidingsroutes weekendafsluiting
 Verkeer vanuit Rotterdam naar Bergen op Zoom wordt omgeleid via de A15, A16, A17 of A59. Of via de A29, N217, A16.
 In omgekeerde richting Bergen op Zoom – Rotterdam is dit de A59/A17, A16, A15. Of via de A16, N217, A29.
 Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.
 In omgekeerde richting Zierikzee-Rotterdam is dit de N57, A15.
Ten behoeve van de omleidingsroute A29, afslag Oud Beijerland, N217, A16 is de Kiltunnel in beide richtingen tijdens het hele weekend tolvrij gemaakt.

Hinder op de weg
Hoewel in beide richtingen twee rijstroken open blijven kan door de lagere snelheid en smallere rijstroken hinder ontstaan. Vooral tijdens de ochtend- en avondspits. Er wordt dan ook aangeraden om goed voorbereid op weg te gaan: daar waar mogelijk thuis te werken, om te rijden, buiten de spitsen te rijden of gebruik te maken van ander vervoer dan de auto. Meer informatie over alle alternatieven is te vinden via Ways2go.
Kosteloos maatwerkadvies voor (logistieke) bedrijven Krijgt u als organisatie te maken met de maatregelen van de Haringvlietbrug, bijvoorbeeld omdat veel van uw medewerkers, bezoekers of leveranciers gebruik maken van de brug? En
heeft u behoefte aan maatwerkadvies op het gebied van mobiliteit? (logistieke) Bedrijven kunnen kosteloos advies krijgen over verschillende manieren van vervoer. Neem hiervoor contact op met De Verkeersonderneming via info@verkeersonderneming.nl onder vermelding van ‘maatwerkadvies Haringvlietbrug’.