www.wsv de Hitsert

te water …

Schepen te water, masten zetten …

Jaarlijks organiseert de vereniging het gezamenlijk te water laten van de schepen vanuit de winterberging. Hiervoor wordt een kraan gehuurd. De kosten hiervan worden verdeeld over de deelnemers. We hanteren hiervoor de volgende spelregels:

 • De tewaterlating van de schepen is dit jaar gepland op: zaterdag 1 april.
 • Het ‘zetten van de masten’ wordt georganiseerd op zaterdag 8 april. ’s Middags worden de trailerbare boten in het water gelegd.
 • Onderstaand formulier dient, volledig ingevuld, op uiterlijk  26-03-2023 te zijn ingezonden. U ontvangt hiervan een bevestiging van ontvangst.
 • Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.
 • Na aanmelding ontvangt u een opgave van de kosten die we hebben berekend op grond van het aantal deelnemers.
 • De betaling hiervan dient vòòr of op 26-03-2023 in bezit te zijn van de penningmeester via bankrekeningnummer: NL72 RABO 0160202698 o.v.v. tewaterlating 2023 en uw naam.
 • Voorafgaand aan de genoemde data ontvangen alle deelnemers een rooster en verdere instructies voor beide zaterdagen.

De ’tewaterlating’ en het ‘masten zetten’ geschiedt geheel voor risico  van de opdrachtgever en gebeurt overeenkomstig het besluit op de ledenvergadering van 13-11-2019. Door invulling  en verzending van onderstaand formulier verklaart u hiermee akkoord te gaan.

  naam *
  emailadres *
  onderwerp
  datum melding *
  ALN (uw lidnummer)*
  uw tel-nr.*
  naam schip
  box-nr.
  type schip
  materiaal
  lengte (in cm!)*
  breedte (in cm!)*
  diepgang (in cm!)*
  gewicht (kg.)*
  ik doe mee met takelen op 1 aprilà €6,00 p.mtr.
  ik doe mee met het 'mast zetten' op 8 aprilà €30,00
  Ik ben op de hoogte van de voorwaarden t.a.v. aansprakelijkheid en ga hiermee akkoord *
  totale kosten:
  opmerkingen

  De door u aangeleverde gegevens worden conform de privacy-overeenkomst van wsv de Hitsert verwerkt. Bij vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of een berichtje sturen aan de webmaster.

  wsv de Hitsert