www.wsv de Hitsert

op de wal …

Schepen op de wal, masten afnemen …

Jaarlijks organiseert de vereniging het gezamenlijk op de wal zetten van de schepen en het afnemen van de masten. Hiervoor wordt een kraan gehuurd. De kosten hiervan worden verdeeld over de deelnemers. We hanteren hiervoor de volgende spelregels:

 • Het afnemen van de masten (vanaf 8.30u) en het hijsen van trailbare boten (vanaf ongev. 11.00u) is dit jaar gepland op: zaterdag 22-10-2022.
 • Binnenkort ontvangt u nog info per e-mail over de mogelijkheid voor het afspuiten van het onderwaterschip bij de fa. Rexwinkel.
 • Het plaatsen van bokken en steunen kan vanaf zaterdag 29-10-22 plaats vinden.
 • Wilt u er voor zorgen dat alle lijnen en landvasten voor uw box verwijderd zijn als uw boot op de wal staat?
 • Het ‘op de wal zetten van boten’ wordt georganiseerd op zaterdag 5-11-2022
 • Onderstaand formulier dient, volledig ingevuld, op uiterlijk 17-10-2022 te zijn ingezonden. Na correcte verzending ontvangt een bevestiging van ontvangst.
 • Aanmeldingen na deze datum worden niet meer in behandeling genomen.
 • Na aanmelding ontvangt u een opgave van de kosten die we hebben berekend op grond van het aantal deelnemers.
 • De betaling hiervan dient uiterlijk op 19-10-2022 in bezit te zijn van de penningmeester via bankrekeningnummer: NL72 RABO 0160202698 o.v.v. ‘op de wal’ 2021 en uw ALN (lidnr.)
 • Voorafgaand aan de genoemde data ontvangen alle deelnemers een rooster en verdere instructies mbt. deze zaterdagen.

De ‘op de wal’ zetten en het ‘masten afnemen’ geschiedt geheel voor risico  van de opdrachtgever overeenkomstig het besluit op de ledenvergadering van 13-11-2019. Door invulling  en verzending van onderstaand formulier verklaart u hiermee akoord te gaan.

  naam *
  emailadres *
  onderwerp
  datum melding *
  ALN (uw lidnummer)*
  uw tel-nr.*
  naam schip
  box-nr.
  type schip
  materiaal
  lengte (cm.)*
  breedte (cm.)*
  diepgang (cm.)*
  gewicht (kg.)*
  ik doe mee met takelen op 5-11:à €6,00 p.mtr.
  ik doe mee met het 'mast afnemen' op 22-10:à €30,00
  Ik ben op de hoogte van de voorwaarden t.a.v. aansprakelijkheid en ga hiermee akkoord *
  totaal: €0
  opmerkingen

  De door u aangeleverde gegevens worden conform de privacy-overeenkomst van wsv de Hitsert verwerkt. Bij vragen hierover kunt u altijd contact opnemen met het secretariaat of een berichtje sturen aan de webmaster.

  wsv de Hitsert