(Bron: omgevingsmanager Rijkswaterstaat)

De snelheidsbeperking lijkt het gewenste effect te hebben. Het totaal aantal issues met de klemmen – gebroken bout, losse bout of verschoven klem – is aanzienlijk afgenomen. Uit onderzoek, dat momenteel door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, blijkt dat het risico bij het gebruik van de brug voor de scheepvaart in verhouding tot andere risico’s niet significant hoger is. We zijn ons er van bewust dat de beperkte brugbediening hinder en economische schade oplevert voor uw sector. Vooruitlopend op de definitieve uitkomst van het onderzoek zijn we voornemens om meer brugopeningen te bieden:

 1. Oktober 2021, de laatste maand van het vaarseizoen: 2 openingen per week: te weten op vrijdag en zondag.

Op woensdag 6 oktober zal de brug, zoals eerder aangekondigd, extra gedraaid worden, te weten om 12:00 uur. Dit is om een bok te laten passeren die maar op één manier vanaf Rotterdam in Stellendam kunnen komen. Ook voor andere boten is het mogelijk om dan te passeren. In week 42-46 is de Goereesesluis gestremd voor boten langer dan 35m, bij aanbod zal extra gedraaid worden. Hieronder een overzicht met openingen in oktober:

  • Zondag 3 oktober: 17:00 uur
  • Woensdag 6 oktober: 12:00 uur
  • Vrijdag 8 oktober: 12:00 uur
  • Zondag 10 oktober: 17:00 uur
  • Vrijdag 15 oktober: 12:00 uur
  • Zondag 17 Oktober: 17:00 uur
  • Woensdag 20 oktober: 12:00 uur
  • Vrijdag 22 oktober:  12:00 uur
  • Zondag 24 oktober: 17:00 uur
  • Vrijdag 29 oktober: 12:00 uur
  • Zondag 31 oktober: 17:00 uur
  •  
 1. November 2021- April 2022: Bij aanbod, 2-3 openingen per week op vaste dagen, in ieder geval nu reeds vastgelegd op:
  • Vrijdag 5 november: tijd nog nader af te stemmen Damen/Padmos
  • Maandag 15 november: tijd nog nader af te stemmen Damen/Padmos
  •  
 2. Vaarseizoen 2022: Minimaal één opening per dag.

De definitieve invulling van het bedieningsregime 2022 zal vastgesteld worden als het onderzoek definitief is en er een second opinion is uitgevoerd door een externe toonaangevende partij op de conclusies zoals die door Rijkswaterstaat in het onderzoek zijn getrokken.